CHIEF EXECUTIVE / PRIF WEITHREDWR

Recruiter
S4C
Location
Wales
Salary
Competitive Salary
Posted
07 Sep 2021
Closes
07 Oct 2021
Discipline
Marketing
Business Type
Brand / In-house
Contract Type
Permanent
Hours
Full-Time

PRIF WEITHREDWR

S4C 

Mae hwn yn gyfle hynod gyffrous i arwain a chyflawni uchelgeisiau digidol ysbrydoledig  ar gyfer y gwasanaeth a'r sector darlledu. Mae Bwrdd S4C yn chwilio am Brif  Weithredwr i ddarparu arweinyddiaeth weledigaethol wrth iddo weithredu ei strategaeth  ddigidol feiddgar ac uchelgeisiol.  

Bydd gan y Prif Weithredwr weledigaeth greadigol, eglur a dealltwriaeth eang o’r dirwedd  gyfryngol yng Nghymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arweinydd ysbrydoledig ac  yn gyfathrebwr naturiol sydd â’r gallu i greu a diwallu datrysiadau arloesol. Y Prif  Weithredwr sy’n gyfrifol am feithrin a chynnal perthnasau cryf â phrif randdeiliaid  allweddol yn ogystal â gweithio’n agos gyda’r Cadeirydd i wneud y mwyaf o  effeithiolrwydd Bwrdd S4C. 

Am sgwrs anffurfiol a manylion pellach, cysylltwch â thîm Goodson Thomas team ar  info@goodsonthomas.com neu 02921 674422. Os am wneud cais, ewch i  https://www.goodsonthomas.com/opportunities gan nodi 0328-GT-S4C yn y llinell pwnc  gan atodi CV a llythyr eglurhaol. Bydd pob cais yn cael ei gydnabod. 

Cyflog cystadleuol 

Dyddiad cau 12 Hydref 2021 

CHIEF EXECUTIVE 

S4C 

This is a hugely exciting opportunity to lead and deliver inspiring digital ambitions for the  service and the broadcast sector. The S4C Board is looking for a Chief Executive to  provide visionary leadership as it implements its bold and ambitious digital strategy.  

The Chief Executive will have a creative and clear vision and a broad understanding of  the evolving media landscape in Wales. The successful individual will be a motivational  leader and a natural communicator with an ability to create and fulfil innovative  solutions. The Chief Executive will be responsible for nurturing strong relationships with  key stakeholders and work closely with the Chair to maximise the effectiveness of the  S4C Board. 

For an informal discussion and further details, please contact the Goodson Thomas team  via info@goodsonthomas.com or 02921 674422. To apply, please visit  https://www.goodsonthomas.com/opportunities noting 0328-GT-S4C in the subject line  attaching a CV and covering letter. All applications will be acknowledged.  

Competitive salary 

Closing date for applications 12 October 2021